Haylaz Robot’la Tanışma

Üzerinde düşünülmüş bir brief projenin başarısı için çok önemlidir.

Bizden teklif istediğinizde önce ilgili briefimizi doldurmanızı isteyeceğiz. Brief sizin ve projenizin hedeflerini, hedef kitlenizi, teknik kısıtlamalar olup olmadığını, bütçenizi, kısacası proje hakkında bir ön teklif oluşturabileceğimiz kadar bilgi almamızı sağlar. Bize brief verirken açık, samimi ve gerçekçi olmanız çok önemli, unutmayın aynı saftayız.

Ön Teklif

Ön brief üzerinden yaklaşık bir proje planı oluştururuz. Kaç kişilik bir ekibin neler yapması, kaç saat çalışması gerekeceği belirlenir. Ön teklif; projenin özeti, zamanlaması, yapılacakların dökümü ile kapsamlı bir şekilde oluşturulur.

1-3 GÜN

Karşılıklı Tanışma

Ön teklif üzerinde anlaştıktan sonra karşılıklı görüşerek daha kapsamlı bir brief almak, tanışmak için ilk toplantımızı yaparız. Bu toplantıda daha gerçekçi bir zaman planı da belirlenir.

1-2 SAAT

Esas Teklif ve Sözleşme

Toplantıda netleştirilen konular üzerinden esas teklifi oluştururuz. Onaylaştıktan sonra gizlilik sözleşmesi ve proje sözleşmesi hazırlanarak imzalanır. Bu süreç genelde bizim tarafta kısa, sizin tarafta biraz daha uzun sürer.

2-8 GÜN