Kurumsal iletişim bile aslında markanız ve tüketiciler arasındaki arayüzdür… Arayüz, sistem ile kullanıcısı arasındaki her türlü...